ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์

ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์


ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ ทำจากผงเหล็กชนิดฟูดส์เกรด ช่วยรักษาความสดใหม่ความอร่อยของอาหาร และเก็บรักษา
2601001
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 30cc.

ขนาดสินค้า 30 cc.
จำนวนต่ออัน 300  ชิ้น/อัน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 375.00 บาท/อัน]
2601002
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 50cc.

ขนาดสินค้า 50 cc.
จำนวนต่ออัน 200  ชิ้น/อัน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 300.00 บาท/อัน]
2601003
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 100cc.

ขนาดสินค้า 100 cc.
จำนวนต่ออัน 200  ชิ้น/อัน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 500.00 บาท/อัน]