สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น/สเปรย์ถนอมอาหาร

สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น/สเปรย์ถนอมอาหาร


สารดูดความชื้น/ซองกันชื้น เพื่อช่วยดูดความชื่นที่ตกค้างจากบรรจุภัณฑ์ ยืดอายุของสินค้าให้นานยิ่งขึ้น ป้องกันเชื้อราที่สร้างความเสียหายให้กับสินค้า /สเปรย์ถนอมอาหาร เป็นการถนอมอาหารแบบชั่วคราวสามารถป้องกันมิให้จุลินทรีย์เจริญในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
2602001
ซิลิกาเจล 0.5กรัม

ขนาดสินค้า 0.5 กรัม
จำนวนต่ออัน 200  ชิ้น/อัน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 100.00 บาท/อัน]
2602002
ซิลิกาเจล 1 กรัม

ขนาดสินค้า 1 กรัม
จำนวนต่ออัน 200  ชิ้น/อัน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 140.00 บาท/อัน]
2602003
ซิลิกาเจล 2 กรัม

ขนาดสินค้า 2 กรัม
จำนวนต่ออัน 200  ชิ้น/อัน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 200.00 บาท/อัน]
2601001
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 30cc.

ขนาดสินค้า 30 cc.
จำนวนต่ออัน 300  ชิ้น/อัน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 375.00 บาท/อัน]
2601002
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 50cc.

ขนาดสินค้า 50 cc.
จำนวนต่ออัน 200  ชิ้น/อัน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 300.00 บาท/อัน]
2601003
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ 100cc.

ขนาดสินค้า 100 cc.
จำนวนต่ออัน 200  ชิ้น/อัน
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 500.00 บาท/อัน]
2603002
สเปรย์ถนอมอาหาร พาสเจอไรเซอร์77 ขนาด 1000 ml

ขนาดสินค้า ปริมาณสินค้า 1000 ml.
จำนวนต่อขวด 1  ชิ้น/ขวด
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 750.00 บาท/ขวด]
2603001
สเปรย์ถนอมอาหาร พาสเจอไรเซอร์77 ขนาด 500 ml

ขนาดสินค้า ปริมาณสินค้า 500 ml.
จำนวนต่อขวด 1  ชิ้น/ขวด
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 550.00 บาท/ขวด]