หลอดพลาสติกสีต่างๆ/ที่คนกาแฟ

หลอดพลาสติกสีต่างๆ/ที่คนกาแฟ


หลอดพลาสติก มีทั้งแบบตรง , แบบหักงอ,
แบบมีซองห่อแยก, และแบบปลายช้อน
และที่คนกาแฟ
ไม่พบสินค้า