ดิ้นเงิน/ดิ้นทอง

ดิ้นเงิน/ดิ้นทอง


ดิ้นเงิน/ดิ้นทอง เส้นเล็ก สำหรับผูกกับป้ายของขวัญ หรือผูกกล่องของขวัญเล็กๆน่ารักๆ
0917002
ดิ้นทอง เส้นเล็ก

ขนาดสินค้า ยาว 25 ม. หนา 3 มม.
จำนวนต่อม้วน 1  ชิ้น/ม้วน
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 45.00 บาท/ม้วน]
0917001
ดิ้นเงิน เส้นเล็ก

ขนาดสินค้า ยาว 25 ม. หนา 3 มม.
จำนวนต่อม้วน 1  ชิ้น/ม้วน
สินค้าหมดชั่วคราว
[ราคา 45.00 บาท/ม้วน]