ถุงขยะ

ถุงขยะ


ถุงขยะสีชาทุกsize
0216005
ถุงขยะสีชา ขนาด 36x45 นิ้ว

ขนาดสินค้า กว้าง 91 x ยาว 114 ซม.
จำนวนต่อแพค 1  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 85.00 บาท/แพค]
0216004
ถุงขยะสีชา ขนาด 30x40 นิ้ว

ขนาดสินค้า กว้าง 76 x ยาว 101 ซม.
จำนวนต่อแพค 1  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 85.00 บาท/แพค]
0216003
ถุงขยะสีชา ขนาด 28x36 นิ้ว

ขนาดสินค้า กว้าง 71 x ยาว 91 ซม.
จำนวนต่อแพค 1  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 85.00 บาท/แพค]
0216002
ถุงขยะสีชา ขนาด 24x28 นิ้ว

ขนาดสินค้า กว้าง 60 x ยาว 71 ซม.
จำนวนต่อแพค 1  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 85.00 บาท/แพค]
0216001
ถุงขยะสีชา ขนาด 18x20 นิ้ว

ขนาดสินค้า กว้าง 45 x ยาว 50 ซม.
จำนวนต่อแพค 1  ชิ้น/แพค
เลือกสินค้าลงตะกร้า
[ราคา 85.00 บาท/แพค]