ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์

ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์


ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ ทำจากผงเหล็กชนิดฟูดส์เกรด ช่วยรักษาความสดใหม่ความอร่อยของอาหาร และเก็บรักษา
ไม่พบสินค้า