แก้วพลาสติก PET

แก้วพลาสติก PET


แก้วพลาสติก PET พรีเมี่ยม เนื้อใสมองเห็นสินค้าชัดเจน ค่อนข้างแข็งแบบยืดหยุน จับแล้วไม่ยวบ แต่สามารถบีบงอได้ไม่แตก
ไม่พบสินค้า